6 de març 2016

Galicia, les Canàries i Catalunya demanen als infermers que incompleixin el RD de Prescripció

El nou Reial Decret de prescripció infermera està en vigor des del passat 24 de desembre i s'ha d'aplicar a tot el territori espanyol, cosa que deixa a la infermeria en una encreuada, prohibint-li dur a terme actuacions que fins ara feia de forma autònoma. Això és el que estableix la Mesa de la Professió Infermera, integrada pel Consell General d'Infermeria i el sindicat SATSE, després d'enterar-se que certes comunitats autònomes estaven suggerint als seus professionals que no apliquessin la normativa al seu territori.

Pel Departament de Salut de Catalunya, que no accepta la norma i l'ha recorrerà davant el Tribunal Suprem, la vacunació respon a un objectiu de salut pública de reduir la incidència i la prevalença de malalties, lesions i discapacitats. Per tant, entén que les activitats de vacunació estan emparades pel calendari vacunal aprovat pel decret 95/2014 i ressalten que les infermeres no vulneren, a l'hora de fer la vacunació, el que s'estableix al Reial Decret.

Al contrari que Catalunya, Galicia sí accepta el Reial Decret, però donada la confusió que s'ha generat entre els infermers, el conseller de Sanitat, Jesús Vázquez Almuñia, ha enviat instruccions als centres de Salut per a dir-los que a Galicia no s'aplicarà de moment el RD perquè no es disposen de protocols ni guies de pràctica clínica. Malgrat que coneixen la norma, Vázquez ha demanat que "prossegueixin amb la seva activitat habitual".

En la mateixa línia, el servei Canari de Salut, també ha enviat una nota informativa en la que es demana que "s'incompleixi el decret" i ressalta que "continuaran vigents els protocols i les guies de pràctica clínica i assistencial que es segueixen actualment".

La Mesa de la Professió recorda que no es pot contravenir la norma i que és fonamental que les actuacions s'ajustin al nou marc legal establert pel Reial Decret per a no incórrer en cap delicte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada