2 de nov. 2012

Curs de laboratori d'urgències per a infermeres/rs assistencials


Realització del curs
API (Associació Professionals d’ Infermeria de la Corporació Universitària Parc Taulí)

Col·laboració
- Laboratori UDIAT-CD de la CSUPT
- Ajuntament de Sabadell Centre Social Can Balsach

Logística (Secretaria, Administració i Suport Tècnic):
- Antonia Larrosa Montalbán (apitaulí@gmail.com)  Telf:  669449466. Informació general del curs, recepció de sol·licituds de participants,  recopil·lació de dades d'absentismes i control d’assistència al curs.

Recursos Materials
Aula de Formació, Cano portàtil, Reproductor portàtils, Pantalles, Material Laboratori, Braç de practiques, Dossier del curs, Carpetes, Bolígrafs i CDD.

Promotors de la activitat
Antonio Àvila Rodríguez                                Pere Hurtado Martínez
DUI Laboratori d’ Urgències                           DUI Laboratori d’ Urgències
E-mail: avilucho59@hotmail.com                   E-mail:perete69@hotmail.com

Justificació
La importància de que una mostra orgànica arribi- hi al laboratori d’urgències o al demicrobiologia en òptimes condicions per el seu processament i anàlisis, i garanteixi  el seu diagnòstic si procedeix, ens porta  a la necessitat de millorar i actualitzar els coneixements de la infermeria assistencial en quant a la recogida de mostres i manipulació es refereix.

Objectius
Generals:
- Millorar l’habilitat pràctica de recogida i manipulació de mostres orgàniques per laboratori d’urgències, banc de sang i microbiologia.
Específics:
- Actualitzar els coneixements bàsics per la interpretació de resultats.
- Conèixer el funcionament bàsic del laboratori d’urgències.
Metodologia docent
- Exposicions teòriques amb suport audiovisual.
- Sessions teòric-pràctiques amb maneig de material específic.

Perfil dels participants
Diplomats de infermeria que treballen al àmbit assistencial.

Equip Direcció/ Docència/Tutors:
- Pere Hurtado Martínez.
DUI del Laboratori de Urgències de UDIAT-CD
- Dionisia Fontanals i Aymerich.
 Dra. Responsable de secció de Microbiologia de UDIAT-CD
- Ana María García Perea.
 Facultativa  Responsable del Laboratori Urgències UDIAT-CD
- Sílvia Miró Cañís.
FEF-2 resident en anàlisis clínics laboratori UDIAT-CD
- Joaquim Obiols i Arderius.
 DUI del Laboratori de Hematologia i Coagulació UDIAT-CD
- Antonio Rodríguez Romero.
 DUI del Laboratori de Bioquímica de UDIAT-CD
- Julián Palència Domínguez.
 DUI del Laboratori de Bioquímica de UDIAT-CD
- Antonio Avila Rodríguez.
DUI del Laboratori de Urgències de UDIT-CD
- Sònia Ibáñez Esteller.
DUI del Hospital de Sabadell. Urgències.

Currículum de Direcció:
 • Pere Hurtado Martínez:
1978-81 DUI per la Escola Universitària Gimbernat. Des de 1984 Infermer Laboratori Urgència UDIAT-CD. Assistència a 8 Jornades, 23 Cursos, 2Cursos de F.Continuada Nacionals i 1 Internacional. 2 Seminaris i 2 Tallers infermeria. 24 Col·laboracions en treballs de recerca, 4 del CEIC. Presentació 9 pòsters. 3 publicacions en revista  científica. Auditor intern ISO des de 2007. Docent escola aux. Infer. x Generalitat.

Currículum Professors:
 • Dionisia Fontanals:
 Lda.i doctorada en Farmàcia per la UAB. Adjunt laboratori  UDIAT-CD  des de 1977. Des de 2008 professora associada de Microbiologia de la UAB. 44publicacions nacional i 72 internacionals. 194 pòsters nacionals i 81 internacionals dels quals, obtinguts 17 premis. 31 estudis CEIC. Professora en 45 cursos, coordinadora en 5 i tutora pràctiques microbiologia en 6 llicenciats universitaris.
 • Ana María García Perea:
Lda. en Farmàcia per la UCM. Especialista anàlisi clínics via FIR. Facultativa responsable laboratori urgències UDIAT-CD. 2 sessions acreditades impartides. 30 comunicacions nacionals. 2 publicacions científiques. Assistència a 40 Cursos i Jornades. Assistència 7 congressos de laboratori clínic. Responsable de la formació dels Residents especialistes en anàlisi clínics.
 • Sílvia Miró Cañís
Lda. en farmàcia per la U.B, FEF-2 en Anàlisis Clínics UDIAT-CD, 4 cursos de laboratori, 5 sessions clíniques i 2 comunicacions.
 • Joaquim Obiols i Arderius:
Diplomat Universitària en Infermeria  (DUI) per la UAB. Des de 1984, Infermer en el departament d’anàlisi clínics en la UDIAT-CD. Assistència a 3 cursos i 1 tallernacionals. Presentació 2 comunicacions. Moderador 1 taula rodona. Membre comité organitzador de jornada en anàlisi clínics. President comité científic en jornada anàlisi clínics. Docent en 10 post graus de la UAB.
 • Antonio Rodríguez Romero:
DUI per la UNED 1999. Des de 1982, infermer a la UDIAT-CD. Assistència 4 cursos d’infermeria  laboratori i 1 curs Supervisió infermeria. Assistència 1 Congrés i 2 jornades d’especialistes en Anàlisi Clínics. Assistència Taller Reservoris subcutanis. Presentació de 3 comunicacions nacionals. Moderador en Taula Rodona d’infermeria i Docent en 10 Postgraus de la UAB i 1 Curs formació continuada Hospital Clínic BCN.
 • Julián PalènciaDomínguez:
1981-84 DUI per la Universitat Infermeria de Santa Madrona. De 1984-88 Infermer Laboratori Hospital de Mollet. Des de 1988 Infermer Laboratori UDIAT-CD. Assistència a 23 Cursos, 5 Jornades de Infermeria. Docent 2 anys a Tècnics de Laboratori UDIAT-CD, en 2 Cursos de Form. Continuada per Infermeria de Laboratori.19 Col·laboracions en treballs Recerca. Auditor Intern ISO des de 2007.

Currículum Tutors:
 • Antonio Avila Rodríguez:
DUI conval·lidat per UNED 2008 del Títol (ATS), obtingut al Hospital Clínic 1977-80.Des 1982, infermer a la UDIAT-CD. Assistència a 37 cursos, 2 congressos i 10 jornades infermeria. Presentació 8 comunicacions nacionals. 1 Publicació. Promotor 1 curs d’infermeria. Membre comitè Salut Hospital Sabadell. Membre grup de treball en 5 ocasions. 17 col·laboracions CEIC.1 Ponència i Docent en 1 Curs infermeria.
Sònia Ibáñez Esteller:
1983-86 DUI, E.U.I. HISJD.1989 Curs Supervisió Infermeria. Des de 1988 Infermera H. Sabadell. 1991-94: Supervisió infermeria Àrea Ped. Assistència:24 Cursos, 17 Jornades, 1Seminari, 2Tallers, 4 Cursos F. Cont. Infermeria Nac. i 1 Curs Inf. Internacional. Presentació: 12 Pòsters, 2 Comunicacions. Ponent: 2 Jornades. Publicació en 3 revistes científiques.Docent:2Tallers i Escola x Aux. Inf. Generalitat.2 Confecció protocols Infermeria .Col·laboració:9 treballs recerca, 6 per el CEIC.

Horari lectiu: duració, organització i calendari:
El curs tindrà una duració total de 15 hores, distribuïdes en 5 dies de 3 hores.
Dia 5-11-2012: 15.30h. a 18.30h.  Mòdul 1
 1. El laboratori d’urgències.
 2. Tipus de tubs i sang que es fan servir al laboratori d’urgències.
 3. Obtenció i enviament de mostres al laboratori d’urgències.
 4. Principals determinacions bioquímiques al laboratori d’urgències.
Dia 7-11-2012: 15.30h. a 18.30h.  Mòdul 2
 1. Grups sanguinis.
 2. Transfusió d’hemo derivats.
 3. Hematologia Hemostàsia al laboratori d’urgències.
 4. Obtenció de mostres per gasometria.
 5. Obtenció de mostres per hemocultiu.
 6. Obtenció de mostres d’orina.
Dia  12-11-2012: 15.30h  a 18.30h.  Mòdul 3
 1. Introducció a la Microbiologia.
 2. ¿Què s’ha de fer davant la necessitat de demanar una proba/es de Microbiologia?
 3. Processament de la mostra en el laboratori.
 4. Mesures per evitar la infecció nosocomial i els bacteris multirresistents.
Dia  14-11-2012 : 15.30h a 17.00h.  Mòdul 4
 1. Anàlisis de líquids biològics en el laboratori d’urgències
 2. Serologia en el laboratori d’urgències.
De  17.00h a 18.30h.  Mòdul 5
 1. Fàrmacs i tòxics al laboratori d’urgències.
 2. Sediments i bioquímica urinària al laboratori d'urgències.
Dia  19-11-2012: 15.30h a 18.30h.  Mòdul 6
 1. Taller pràctic de la utilització del material del laboratori.
 2. Demostració de les diferents tècniques en els departaments del laboratori d’urgències, banc de sang i microbiologia.

Avaluació
Test de coneixements previ i al finalitzar el curs per mesurar el nivell de comprensió dels temes tractats.

Acreditació
Diploma als participants amb una assistència del 100% del curs, amb reconeixement de interès sanitari atorgat per el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries ( CCFCPS ).

Contingut del programa (temari):
Índex del Curs de Laboratori d’Urgències per Professionals Infermers de l’àmbit assistencial.

MÒDUL 1
DUI  Antonio Rodríguez Romero.
1.-El laboratori d’urgències
1.1   Historia dels laboratoris d’urgències.
1.1.1    Present passat i futur.
1.2   Missió del laboratori d’urgències.
1.2.1    Eficiència.
1.2.2    Qualitat.

1.3   Fases de la determinació analítica.
1.3.1    Fase preanalítica, analítica i post analítica
1.4   Factors que poden alterar el resultat dels valors de una analítica.
1.4.1    Variabilitat biològica.
1.4.2    Factors preanalitics.Fonts d’error preanalitic.

2.-Tipus de tubs i sang que es fan servir al laboratori d’urgències
2.1   Mostres de sang pel laboratori d’urgències.
2.1.1    La sang´
2.1.2    Diferencia entre sang total, plasma, sèrum.
2.2   Tubs que es fan servir per les mostres de sang pel lab. d’urgències.
2.2.1    Amb additius anticoagulants i sense.
2.2.2    Els colors als taps dels tubs.
2.2.3    Elecció i us correcte dels tipus de tubs.
2.2.4    La xeringa de gasometries.

3.-Obtenció i enviament de mostres al laboratori d’urgències.
3.1   Preparació del pacient abans de la extracció.
3.1.1    La importància del dejuni i la posició del malalt durant la extracció.
3.1.2    Us correcte del torniquet o smarch.
3.2   Procediment per la obtenció de la mostra .
3.2.1    Obtenció directa de vena o arteria.
3.2.2    Obtenció correcte de vies perifèriques i centrals.
3.2.3    Diferencies entre el us de sistema al vuit i la xeringa.
3.2.4    Técnica de la extensió de sang.
3.2.5    Preparació, enviament i temps límit d’enviament, correcte, de les mostres al laboratori d’urgències.
3.2.6    Conseqüències del enviament de una mostra incorrecte al laboratori d’urgències.
3.3   Problemes o complicacions durant i després de la obtenció de la mostra de
         sang. Recomanacions.
3.3.1    Pacients amb hematomes, mastectomies, FAVI, extremitats edematoses, perfusions o transfusions etc.

4.-Principals determinacions bioquímiques al laboratori d’urgències.
4.1    Per valorar el funcionalisme de òrgans vitals.
4.1.1    Funcionalisme renal (urea, creatinina)
4.1.2    Funcionalisme hepàtic (GOT, GPT, BT, BD,PT)
4.1.3    Funcionalisme pancreàtic (glucosa, amilasa)
4.1.4    Funcionalisme cardíac (CK, Troponines)
4.2   Altres determinacions:
4.2.1    PCR, Mg,Lipasa,P, Ac. úric,Lactat,B-HCG,Ca, Ca iònic,Amoni,
Osmolaritat,Gasometria arterial i venosa.
4.2.2    Equilibri electrolític, Na, K, Cl.
4.2.3    Valors de referència.

MÒDUL 2

DUI  Joaquim Obiols i Arderius.

1.-Grups Sanguinis
1.1   Determinació d’anticossos irregulars
1.2   Selecció de l’hemo derivat adequat
1.3   Sistemes de transport de l’hemoderivat.

2.-Transfusió d’hemo derivats
2.1   Normativa
2.2   Utilitat
2.2.1   Concentrat d’hematies.
2.2.2   Plaquetes.
2.2.3   Plasma fresc congelat i altres hemo derivats.
2.3    Procediments per la transfusió.
2.4    Exsanguinotransfusió.
2.5    Reaccions transfusionals
2.6    Donació i obtenció de sang de cordó

3.-Hematologia Hemostàsia al laboratori d’urgències
3.1    Series cel·lular a la sang
3.2    Magnituds de l’hemograma
3.3    Alteracions hematimètriques
3.3.1   Hematies
3.3.2   Leucòcits
3.3.3   Plaquetes
3.4    Magnituds de l’Hemostàsia
3.4.1   Tp, INR, TTPa, Fibrinogen, Temps de Trombina i Dimer D
3.5    Alteracions de la Coagulació

4.-Obtenció de mostres per gasometria

5.-Obtenció de mostres per Hemocultiu

6.-Obtenció  de mostres d’orina

                                         MÒDUL 3

Dra. Dionisia Fontanals i Aymerich

1. Introducció a la Microbiologia
         Què s’entén per microbiologia de urgències
2.      ¿Què s’ha de fer davant la necessitat de demanar una proba/es de Microbiologia?

2.1           Com omplir una petició
2.2           Obtenció de la mostra. 6 classes de material de recollida. Retolació, transport i conservació. Quines són las mostres a les que es practica un cribatge de qualitat.
2.3           Factors que hem de tenir presents abans de l’extracció d’un hemocultiu.
2.4           Recepció de la mostra pel laboratori

3.      Processament de la mostra en el laboratori

3.1    Examen microscòpic i les seves principals tincions; tinció de Gram, tinció de      Zielh-Neelsen, tinció de Giemsa, etc..  
3.2    Aïllament de bacteris per cultiu; medis sòlids i líquids
3.3    Identificació de bacteris, fongs, paràsits i virus
3.4    L’antibiograma

4.      Mesures per evitar la infecció nosocomial i els bacteris multirresistents

4.1.         Rentat de les mans
4.2.         Us adequat dels antimicrobians

                                           MÒDUL 4
Facultativa  Ana García Perea

1- Anàlisis de líquids biològics en el laboratori d’ urgències.
1.1 Líquid cefaloraquidi
1.2 Líquid sinovial
1.3 Líquids biològics serosos: Líquid pleural, ascític, peritoneal y  pericardic.
1.4 Líquid amniòtic.
De cada un de ells estractarà:
-         Obtenció de la mostra
-         Transport al laboratori d’ urgències
-         Processament de la mostra:
o   Aspecte de la mostra
o   Recomptecel·lular i diferenciació
o   Bioquímica
o   Tinció de gram

2 – Serologia en el laboratori d’ urgències:
2.1 En quins casos es realitza la serologia de forma urgent
-         Protocol de risc biològic
-         Protocol de part en embaràs no controlat
2.2 Proves de serologia a determinar en urgències
-         Antigen de superfície VHB
-         Anticossos VIH
2.3   Interpretació de resultats.

                                             MÒDUL 5
FEF-2 resident Sílvia Miró Cañís
DUI  Julian Palència Domínguez

1- Fàrmacs i tòxics al laboratori d’urgències.

1.1 Introducció.
1.2 Anàlisis dels diferents fàrmacs d’urgències: Paracetamol, Teofil·lina, 
 Àcid Valproic, Carbamazepina, Fenobarbital, Fenitoina, Digoxina, Liti,  
        Antidepressius tricíclic.
1.3 Utilitat.
1.4 Reaccions adverses.
1.5 Toxicitat.
1.6 Anàlisis dels tòxics d’urgències en sang: Etanol.
1.7 Anàlisis dels tòxics d’urgències en orina: Paracetamol,  Amfetamines,        
       Metamfetamines, Barbitúrics,  Benzodiazepines, Cocaïna,  Metadona, 
       Opiacis, Feniclidina, Cànnabis, Antidepressius tricíclic.
2- Sediments i bioquímica urinària al laboratori d’urgències.
2.1 Recollida de mostres.
2.2 Processament de la mostra al laboratori.
2.3 Anàlisis dels diferents elements del sediment: leucòcits, hematies, flora bacteriana,
       cristalls, cilindres.
2.4 Anàlisis de la bioquímica urgent: Na, K, Cl, Creatinina, Urea, Proteïnes,
       Test d’embaràs,  pneumococ,  legionel·la, VRS.
MÒDUL 6
DraDionisia Fontanals i Aymerich
Facultativa Ana García Perea
DUI Antonio Rodríguez Romero
DUI Joaquim Obiols i Arderius

1- Taller pràctic de la utilització del material del laboratori.
2- Demostració de les diferents tècniques en els departaments del laboratori d’urgències, banc de sang i microbiologia.

Realització:
· FAPIC (Federació d'Associacions Professionals d'Infermeres i Infermers de Catalunya)
· Corporació sanitària Parc Taulí


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada