1 d’oct. 2012

Actualització de la denominació d'Infermeria

El passat octubre de 2010 la Generalitat de Catalunya publicava al DOG les novetats respecte la denominació d'Infermera i Infermeria i Infermeria en general. Us ho deixem aquí, és prou interessant:

"Atesa la mala utilització reiterada dels termes Infermeria i infermera/r a diferents mitjans de comunicació socials, organismes de l’administració pública i fòrums professionals, el Consell de la Professió Infermera de Catalunya, en tant que òrgan permanent de consulta i participació del col·lectiu infermer a Catalunya, adscrit al Departament de Salut en reconeixement de la singularitat de l'exercici d'aquesta professió, vol fer arribar a tots aquests organismes i a la opinió pública en general les següents consideracions:

El Diccionari d'infermeria editat pel Termcat, Centre de Terminologia (Barcelona 2008) definex el terme Infermeria com a: Disciplina que té per objectiu tenir cura de la persona que, en interacció contínua amb el seu entorn, viu experiències de salut. Cal evitar doncs la denominació infermeria per referir-se als professionals que la exerceixen i reservar aquesta denominació per quan es fa referència a la disciplina infermera o bé a la professió infermera. Cal evitar també, en la mesura del possible, la denominació professionals de la infermeria per anomenar al col·lectiu d’infermeres i infermers pel que té de poc concreta. 

Sovint s’utilitza expressió per fer referència a grups de persones d’altres categories relacionades amb la tasca de la infermera (com les auxiliars d’infermeria) o al personal que pot dependre de la direcció dels serveis infermers d’un centre (portalliteres, tècnics en laboratori o radiodiagnòstic, etc.). La denominació infermer i infermera pot fer-se de manera indistinta i fins i tot ambdues alhora (infermera/infermer). De tota manera, la denominació infermera per referir-se a professionals d’ambdós sexes és la que fan institucions com el Consell Internacional d’Infermeres (cal ressaltar que el nom d’aquesta institució és d’infermeres i no d’infermers o bé d’infermeres i infermers i molt menys d’Infermeria) com ho fa també l’Organització Mundial de la Salut en molts dels seus informes. De fet, consultades algunes d’aquestes publicacions, s’ha pogut constatar que hi consten notes aclaridores a peu de pàgina com: En este documento, el término “enfermera” se utiliza en sentido genérico, y designa a la vez a hombres y mujeres.

A Catalunya hi ha un percentatge d’infermeres que ratlla gairebé el 90% dels professionals d’aquest col·lectiu. A Catalunya, els col·legis catalans d’infermeres i infermers venen emprant l’expressió “infermeres” per referir-se genèricament als professionals d’ambdos sexes des de fa anys en els seus informes, publicacions i documents de tota mena, i venen recomanant l’ús d’aquesta expressió per referir-se genèricament a tot el col·lectiu professional.

Així ho demostra, el document aprovat per la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona en la sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2004. És per això que recomana la utilització de la denominació infermera quan es fa referència a professionals d’ambdós gèneres que exerceixen la professió infermera i, en tot cas, amb un peu de pàgina o nota que aclareixi l’esmentada denominació del tipus: De la mateixa manera que ho fa el Consell Internacional d’Infermeres (CII), en aquest document, quan es fa referència a la “infermera”, cal entendre que s’al·ludeix a professionals d’ambdós sexes.

La denominació que es proposa no contradiu el Pla de Polítiques de Dones 2008, aprovat per l’Acord del Govern GOV/130/2008, de 29 de juliol, atès que es separa d’un ús androcèntric del llenguatge, precisament per adoptar una forma identificativa del sexe abastament majoritari que conforma el col·lectiu de professionals que ens ocupa i, per extensió, és representativa de tots els/les professionals que integren aquest col·lectiu.

En tot cas, aquest Consell de la Professió Infermera vol fer èmfasi en la recomanació de l’ús del terme INFERMERIA quan ens referim a la disciplina, la ciència o, fins i tot la professió i utilitzem INFERMERA o INFERMER quan ens referim als seus professionals o quan precisem adjectivar el nom. És per això que insta a organismes oficials, mitjans de comunicació, empreses proveïdores, professionals de la salut i públic en general la correcta utilització del nom.

Consell de la Professió Infermera
Barcelona, 28 de setembre de 2010."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada