1 d’oct. 2012

Curs de bioètica

De l’autonomia Infermera a l’autonomia de la persona atesa
Docent
DUI Sra. Carmen Royo
Dates, horari, lloc del curs i durada
Dies 1-3-15-17 d'octubre (dilluns i dimecres).
Horari: de 9h a 13:30h del matí
Lloc: Aules Can Balsach.  Centre Cívic Creu Alta, Sabadell
Curs de 23 hores, 18 hores presencials i 5 hores de treball personal.
 Al final del curs la docent proposarà un cas per resoldre  de manera individual  per tal de practicar els coneixements i després del curs,  via mail es podràn  esclarir conceptes erronis  amb la docent.

CONTINGUTS:
1- Part teòrica
1.1 La història de la ètica i l’evolució del dret d’autonomia  ( casos de Karen Kindlan, Nancy Cruzan, Ramón Sanpedro)
1.2 Diferències entre Ètica, Bioètica, Moral, Creences, Religió. Diferents Corrents bioètiques
1.3 Els principis  de Beauchamp and Childress  i la seva aplicació                                                 
1.4 Conceptes ètics del tenir cura                                                                                                   
1.5 Els drets humans davant  la biomedicina, la medicalització, LET
1.6 Connexió de la Bioètica amb la infermera i la responsabilitat infermera

2- El Dret a decidir
2.1  El paternalisme i el model mèdic
2.2 Normativa espanyola                                                                                                                         2.3 Els drets dels pacients                                                                                                                    
2.4 El deure de la infermera/er

3- Visionar  filmacions  de casos
3.1 Analitzar de manera  individual el cas amb unes premisses prèvies donades per la docent                                                                                                                                                                                                                  
3.2 Comparar l’anàlisi amb la practica quotidiana. Posta en comú

4 - Conèixer i analitzar les eines de que disposa la infermera
4.1 Comitès de bioètica.
4.2 Comissió Deontològica
4.3 Altres

5 - Bibliografia
5.1 Exposar i comentar bibliografia documental del curs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada