1 d’oct. 2012

Per conèixer alguns dels àmbits on treballem...


Estem presents:

 • En els diferents òrgans institucionals del Parc Taulí Sabadell.
 • En el  Consell de la Professió Infermera de Catalunya.
 • Consell de Salut de l’Ajuntament de Sabadell.
 • Federació d’Associació de Veïns de Sabadell.

Parc Taulí Sabadell:
 • Consell Professional: coordina els diferents comitès institucionals. Impulsa el professionalisme. Canalitza l’opinió dels professionals sobre els temes que els òrgans directius considerin adients.
 • Comitè Institucional de Formació: promou que les competències dels professionals estiguin en el nivell que la societat demana. I Contribuir als objectius definits en la planificació estratègica de la Institució.
 • Comissió del Desenvolupament Professional: promocionar, incentivar per reconèixer el valor afegit dels professionals, amb l’avaluació de les seves competències i amb instruments de promoció dinàmica i projecció exterior amb retribució complementària.
 • Comitè Seguretat i Salut: ha de vetllar per la Prevenció dels Riscos Laborals i el dret a tots els treballadors a una protecció eficaç en matèria de Seguretat i Salut.
 • Comitè d’Empresa: la representació social per vetllar els drets i deures de tots els treballadors.
 • Reunions periòdiques amb les Direccions d’Infermeria: es treballa amb tots els temes professionals actuals, compartint i intercanviant opinions. I tractem problemes puntuals relacionats amb la professió de la infermera/er.Consell de la Professió Infermera de Catalunya:

Creat per Ordre del Departament de Salut és un òrgan permanent de consulta i participació del col·lectiu infermer a Catalunya, de tal manera que es reconeix la singularitat de l’exercici d’aquesta professió.

Tal i com s’indica en l’Ordre, el Consell haurà de generar un debat entre d’altres temes sobre:

 • El paper del col·lectiu infermer en el desenvolupament de les polítiques departamentals.
 • La corresponsabilitat en l’assoliment dels objectius del sistema sanitari públic de Catalunya
 • La millora de la qualitat assistencial envers la ciutadania
 • Els nivells de competència necessaris per tal de garantir el dret a la protecció de la salut i tots aquells que es vagin generant des d’una perspectiva demogràfica, assistencial, epidemiològica i tecnològica.


                  
Consell de Salut de l’Ajuntament de Sabadell:

És un òrgan de participació sectorial, constituït al desembre de l'any 2000, que té com a objecte estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l'àmbit de salut.

Pretén potenciar la participació ciutadana, assessorar i donar elements per a la validació dels programes duts a terme per l'administració, promoure la coordinació entre les institucions, les entitats i l'Ajuntament, afavorint la responsabilització dels ciutadans en les polítiques de salut de la comunitat.


Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS):

Agrupa les associacions de veïns de la ciutat que lliurement s’hi  volen vincular. Participem amb opinions a les reunions relacionades amb la defensa de la Sanitat de la ciutat i de la comarca del Vallés Occidental.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada