22 de gen. 2013

Documentació d'interès

Aquí posem a la vostra disposició un seguit de documents que poden ser-vos útils:

CONVENI COL·LECTIU DE LA XHUP (Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública)
> Descarregar document

LEGISLACIÓ LABORAL
> Descarregar Llei per promoure la conciliació de la vida personal i laboral de les persones treballadores 
> Descarregar Estatut dels Treballadors de 1995
> Descarregar Llei de Prevenció de Riscos Laborals
> Descarregar Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de Prevenció 
> Descarregar Reial Decret 1299/2006, del 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre
> Descarregar Reial Decret 604/2006, del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, del 17 de gener, pel qual s'aprova el reglament dels Serveis de Prevenció
> Descarregar Llei 40/2007, del 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social
> Descarregar Llei 2/2013 sobre Incapacitat temporal del personal
> Descarregar Reforma de la legislació sobre jubilació de març de 2013

LEGISLACIÓ DE LA PROFESSIÓ
> Descarregar Reial Decret de la Ordenació de l'Activitat Professional d'Infermeria
> Descarregar Codi Ètic d'Infermeria
> Descarregar Reial Decret sobre Especialitats d'Infermeria
> Descarregar Llei d'Ordenació de Professions Sanitàries (LOPS)
> Descarregar Creació del Consell de la Professió d'Infermeria a Catalunya
> Descarregar Reial Decret 1044/2003, de l'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per a les universitats del Suplement Europeu al Títol
> Descarregar Reial Decret 55/2005, del 21 de gener, pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis oficials de Grau
> Descarregar Reial Decret 56/2005, del 21 de gener, pel qual es regulen els estudis oficials de postgrau
> Descarregar Projecte de Reial Decret pel qual es es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau i la obtenció i expedició dels títols oficials de màster i doctor
> Descarregar Publicació al BOE del Grau d'Infermeria

LEGISLACIÓ DE SANITAT
> Descarregar Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut
> Descarregar Llei General de Sanitat
> Descarregar Llei d'Autonomia del Pacient 
> Descarregar Llei 39/2006, del 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència
> Descarregar Informació per als professionals sobre el document de voluntats anticipades
> Descarregar Reial Decret 1146/2006, del 6 d'octubre, pel que es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut.
> Descarregar Llei 15/97 de Privatització de la Sanitat

LEGISLACIÓ FORCEM
> Descarregar Reial Decret 1046/2003, pel qual es regula el subsistema de formació professional continua
> Descarregar ORDRE TAS/500/2004 per la qual es regula la financiació d'accions de formació continua en les empreses, inclosos els permisos individuals de formació
> Descarregar ORDRE TAS/2866/2006, per la qual es modifica l'ORDRE TAS/500/2005 (publicat al BOE el 27 d'agost del 2004)
> Descarregar ORDRE TAS/397/2006, per la qual es modifica la ORDRE TAS/500/2005 (publicat al BOE el 26 de febrer de 2006)
> Descarregar Reial Decret 395/2007, pel qual es regula el subsistema de formació professional pel treball
> Descarregar ORDRE TAS/2307/2007, per la que es desenvolupa parcialment el decret 395/2007, del 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació pel treball en matèria de demanda i finançament

DRETS I DEURES
> Descarregar Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada