28 de maig 2015

Comunicat de premsa i manifest amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac


El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya ha fet púbic aquest manifest de deu punts sobre el control del tabaquisme amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac que cada any promou la Organització Mundial de la Salut. La data d'aquest any és el diumenge 31 de maig i el manifest estableix:

"El tabac és un dels problemes de salut pública més importants que afecta la nostra societat i la primera causa de morbimortalitat evitable a Catalunya. El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya vol manifestar el seu suport en el desenvolupament de les polítiques per al control del tabaquisme i el seu posicionament sobre les accions necessàries que les infermeres, com a col·lectiu, han de desenvolupar: 
  1. Encoratjar les infermeres perquè siguin promotores de la salut i un exemple en el control del tabaquisme
  2. Advocar col·lectivament pel compliment de les polítiques del Conveni Marc per al Control del Tabaquisme de l’OMS (estratègia MPOWER) i impulsar col·laboracions amb les organitzacions politicosanitàries governamentals i no governamentals que també hi estiguin compromeses, així com amb organitzacions científiques i professionals.
  3. Integrar al catàleg de serveis de les infermeres i a la seva activitat professional diària l’abordatge i la intervenció sobre el tabaquisme, tant si és actiu com passiu. 
  4. Fomentar el compliment de la normativa vigent (Llei 42/2010) dels espais sense fum a totes les dependències sanitàries i llocs públics, incloent-hi els accessos, zones enjardinades i zones de trànsit i transport, entre altres, i vetllar perquè els entorns exteriors adjacents siguin saludables.
  5. Prevenir el consum de tabac entre els infermers, les infermeres i estudiants d’infermeria i fomentar la cessació tabàquica en aquests col·lectius.
  6. Oferir ajuda per deixar de fumar a tots els pacients fumadors atesos en l’àmbit sanitari, sigui quina sigui la seva patologia o motiu de consulta, ja que està demostrat que el consell infermer ajuda a avançar en el procés per deixar de fumar.
  7. Promoure i aplicar a la pràctica diària les intervencions per deixar de fumar basades en l’evidència. Guies per al tractament del tabaquisme actiu i passiu. Guia de pràctica clínica. ICS. Guia per deixar de fumar.papsf.cat.
  8. Educar respecte a la nocivitat del fum ambiental del tabac per protegir la població general i, en especial, els més vulnerables (malalts crònics, gent gran, infància, etc.).
  9. Participar en campanyes informatives i educatives adreçades a la comunitat i promoure entre els joves una vida sense tabac. (Ex. Programa Classe Sense Fum) 
  10. Formar les infermeres en intervencions eficaces per deixar de fumar (grau i postgrau). Formació bàsica en intervenció en tabaquisme i en tabaquisme passiu en infància.
El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya considera que la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia són tasques fonamentals de la infermera. En conseqüència, totes les infermeres haurien d’estar implicades en diverses accions d’intervenció contra el tabaquisme a fi de disminuir-ne la prevalença."

El Consell també ha publicat un comunicat de premsa en el que fa una crida a tot el col·lectiu infermer del país per consolidar el compromís en la lluita contra el tabaquisme. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada